Historie

In de zeventiger jaren kende de gemeenschap van Altweerterheide een muziekvereniging “Copperband Moorland”. In 1979 deed deze vereniging een oproep om (jeugd)leden te werven en vervolgens een muziekopleiding te starten in Altweerterheide. Nadat uit een eerste enquête in Altweerterheide was gebleken dat 42 jeugdigen, te weten 27 meisjes en 15 jongens interesse hadden, werd door een jeugdcommissie de muziekopleiding nader uitgewerkt. Al snel bleek dat de opleiding niet echt een plaatselijke aangelegenheid kon blijven, zodat met de Streekmuziekschool Weert in zee werd gegaan.

Op 1 november 1979 was het zover

34 Leerlingen gingen muziekonderricht volgen en nog wel in Altweerterheide zelf. In overleg met de jeugdcommissie had de Muziekschool Weert een dependance gesticht in Altweerterheide. De muzieklessen werden gegeven in de voormalige kantine van de sportvereniging. Omdat op dat moment de middelen ontbraken om de leerlingen van een instrument te voorzien werd ruim 1 jaar enkel theorie en solfège gegeven. Door steun van de Copperband-Moorland met diverse eigen activiteiten, zoals de speculaasactie en de speelgoedverkoop tijdens de bekende vlooienmarkt te Altweerterheide, kwam er geld bij elkaar om de eerste instrumenten aan te schaffen. Nu kon de opleiding pas echt van start.

Om de leerlingen die nu een instrument leerden bespelen, het samenspel te leren, werd de huidige en zeer enthousiaste dirigent Henny Kusters bereid gevonden dit orkest te leiden. Vanaf 1-8-1982 werd er op de vrijdagavond met de gehele groep gerepeteerd en langzaam aan ontstond er harmonie in de groep. Om het geheel uit te balanceren moest de bezetting worden aangepast en vooral uitgebreid. Juist in die uitbreiding worden wij gesteund door de Basisschool van Altweerterheide. Ieder jaar wordt ons de gelegenheid geboden alle klassen te bezoeken en de leerlingen kennis te laten maken met de muziek en instrumenten voorkomend in het harmonieorkest. Ongetwijfeld heeft dit bijgedragen tot het snelle uitgroeien van de Harmonie.

Op 20 oktober 1982 werd notarieel de Stichting Jeugdharmonie The Little Como’s opgericht. (Later gewijzigd in Stichting Jeugdharmonie Altweerterheide afgekort SJHA). Vanaf dat moment was het mogelijk om gemeentelijke subsidie te verkrijgen. Op 10 juni 1983 berichtte de gemeente Weert dat er subsidie verleend werd, gebaseerd op een ledental van 35 personen.

Harmonie van het Heilig Hart

Na tien jaar bleek onze jeugdharmonie naar een echte harmonie te zijn gegroeid en werd op 3 juni 1989 de naam gewijzigd in haar huidige naam “Harmonie van het Heilig Hart“. Bij dit jubileum zijn ook de nieuwe uniformen gepresenteerd.

Het instrumentarium dat veelal 2e of 3e hands was, werd geleidelijk vernieuwd. Hiervoor was veel geld nodig. Ook in de toekomst zal dat zo blijven. Om aan dat nodige geld te komen organiseert de harmonie diverse activiteiten, daarbij sterk gesteund door de gemeenschap Altweerterheide. Wij zijn die gemeenschap dan ook erg veel dank verschuldigd, want juist door hun steun is het mogelijk onze harmonie gestalte te geven.