Jeugdjournaal op bezoek!

7 juli 2022

Waarom vragen we het jeugdjournaal niet om ons te komen filmen, vroeg een van de leden van het schoolorkest. Ja waarom ook niet .... En de vraag werd positief beantwoord. Vrijdag 8 juli was het zover. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 zaten er klaar voor net als een aantal leden van de harmonie. Mooi om te zien dat we ook hier samen optrekken.
Om 10 uur gingen we van start met een korte uitleg van vakleerkracht Diana Heijmans over de instrumenten van de harmonie. Daarna mochten de kinderen alle instrumenten zelf uitproberen om daarna een keuze te maken voor het instrument dat ze zelf willen gaan spelen na de zomervakantie.
De kinderen die al in voorgaande jaren een instrument hebben gekozen, kunnen meespelen in het schoolorkest of de Muziekgenootjes van de harmonie. Een mooie doorlopende leerlijn op muzikaal gebied. Het schoolorkest heeft de opname afgesloten met een mini-concert.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2435896-er-wordt-nog-te-weinig-muziekles-gegeven-op-basisscholen.html

Jeugdjournaal op bezoek