Huldiging jubilarissen

25 juni 2019

40 jaar harmonie van het Heilig Hart; 4 leden die ook 40 jaar lid zijn. Heel bijzonder.

Zij (Jan Hoeben, John Peeters, Petra Creemers en Petra Veugelers ) werden op 22 juni jl. in het zonnetje gezet tijdens het jubileumconcert in Altweerterheide. De eerste dirigent is nog steeds verbonden aan de harmonie. Ook hij mocht op deze avond een speciale attentie in ontvangst nemen voor zijn enorme passie en gedrevenheid voor de harmonie en de muziekopleiding in Altweerterheide.

De harmonie is in 1979 ontstaan uit een wervingsactie van de Copperband Moorland. Deze oproep leverde zoveel reacties op dat hieruit een nieuwe muziekvereniging is ontstaan. U begrijpt dat de relatie tussen de Copperband Moorland en de harmonie altijd heel bijzonder is geweest. Een van de bestuursleden van de Copperband die aan de wieg van de huidige harmonie heeft gestaan, is Teng Verhagen. Hij werd op deze feestavond in het zonnetje gezet.

Huldiging jubilarissen