Ere bestuurslid Jac Camp

8 april 2017

Tijdens de ledenvergadering op 7 april jl. heeft ons bestuurslid Jac Camp zich niet meer herkiesbaar gesteld. Jac heeft zich vele jaren actief ingezet als penningmeester en bestuurslid voor onze vereniging.

Het voorstel om Jac tot ere bestuurslid te benoemen is door de ledenvergadering met een dik applaus onderschreven.

We hopen dat Jac op deze wijze nog lange tijd bij onze vereniging betrokken blijft.