De MUZIEKGENOOTJES

10 oktober 2020

Onder deze naam gaat de in september gestarte jeugdgroep van de harmonie verder. De jonge muzikanten van de harmonie zijn net gestart met muzieklessen en musiceren daarnaast in groepsverband bij de harmonie. Diana Heijmans begeleidt de groep.

De kinderen hebben zelf suggesties gedaan voor de naam van hun groep. Er kwam een mooi aantal inzendingen binnen. Uit de top 3 hebben ze zelf de naam MUZIEKGENOOTJES gekozen. Voor de indieners was er een leuke verrassing. Voor degene die de gekozen naam bedacht heeft natuurlijk ook.

We wensen de MUZIEKGENOOTJES veel succes.